Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR werkt namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun inwoners.Het team GHOR, binnen de afdeling Crisisbeheersing van de VRZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met elkaar bekijken we scenario's van rampen/calamiteiten en bespreken wat de impact zou (kunnen) zijn voor de medicatievoorziening en -veiligheid.