KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de bracheorganisatie van apothekers, apotheken en de farmacie. KNMP behartigt onze belangen bij overheid en stakeholders, en werkt samen aan beleidsoplossingen. Van de geneesmiddelentekorten bijvoorbeeld, die in schrikbarend hoog zijn en waarvan patiënten en apothekers dagelijks last hebben. De KNMP streeft er naar dat apothekers meer tijd krijgen om als medicatiespecialist zorg te verlenen met een andere vorm van vergoeding.

Daarnaast ondersteunt KNMP apothekers en apotheken in hun werk. Bijvoorbeeld met de KNMP-richtlijnen – altijd ontwikkeld in samenwerking met andere deskundige zorgverleners en patiënten. KNMP speelt ook een belangrijke rol in de regionalisering van apotheken zodat we niet allemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.