Leefstijlcoalitie ZHZ

De Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is een samenwerkingsverband binnen het medische domein. Als coalitie geloven wij in preventie en leefstijl, patiënten die zelf de regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat is gericht op gezondheid en gedrag met een integrale patiënt-benadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgericht. De coalitieleden hebben de krachten gebundeld om leefstijlzorg in ZHZ op de kaart te zetten. Er is een meerjarenplan geschreven, waarin 6 programma- lijnen en de eerste 11 projecten zijn benoemd.Het opzetten van een leefstijlzorgloket is het eerste project dat is opgestart. Hiermee wil de coalitie een goede basis leggen om leefstijlzorg vorm te geven.