Landelijke Eerstelijns Farmacie LEF

De eerstelijnszorg staat onder druk. Zo ook de continui╠łteit van de openbare apotheken. De apotheken zijn goed vertegenwoordigd in regionale apothekers- organisaties (RAO’s). Maar de huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om een landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen van de regio’s behartigt. Op dit moment worden deze belangen beperkt vertegenwoordigd. En daarom zijn we lid van LEF, de Landelijke Eerstelijns Farmacie organisatie.