SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een academisch expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid. SIR bevordert veilig en effectief geneesmiddelgebruik gericht op het welzijn van de patiënt. SIR doet dit door de farmaceutische zorgpraktijk, wetenschap, onderwijs en beleid voortdurend te verbinden en alle betrokkenen in de geneesmiddelensector samen te brengen.

SIR geeft ons advies en ondersteuning bij de aanpak, implementatie en begeleiding van regionale zorgprojecten.