Werkgroep
Palliatieve Kit

De werkgroep ‘Palliatieve Kit’ zorgt voor de afstemming van werkafspraken tussen de verschillende disciplines, de implementatie bij apothekers/huisartsen en thuiszorg en de evaluatie met VGZ. 

Wat doen wij
De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen. In het oostelijk gedeelte van onze regio (Gorinchem e.o.) is de palliatieve kit al enige jaren in gebruik en wordt door VGZ aangemerkt als ‘Good Practices' omdat het een succesvolle interventie is van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Dit goede voorbeeld werd door het Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken opgepakt met de wens om het ook in het westelijk gedeelte (Dordrecht e.o.) van de regio te implementeren. 

Samenwerking in de regio
De werkgroep Palliatieve Kit, waar de huisartsenzorggroep Drechtdokters, de apothekersorganisatie aan de Merwede en vier thuiszorgorganisaties aan deelnemen heeft op basis van het protocol van Huisarts en Zorg afspraken gemaakt over de samenstelling van de palliatieve kit en het protocol aangepast naar de werkwijze in de regio. Daarbij is geprobeerd om zo veel mogelijk overeenstemming te bewerkstelligen met de werkwijze in het oostelijk gedeelte van de regio.

Per 3 juli 2023 hebben de huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties samen de Palliatieve kit voor de regio Drechtsteden e.o. beschikbaar gemaakt. Tien apotheken zijn gestart met de uitgifte van de Palliatieve kit en per 1 september volgen er nog twaalf. Meer informatie is te vinden op de website van Netwerk Palliatieve Zorg.

Wie zijn wij
Vanuit de apothekerscoöperatie zijn lid:

  • Henriëtte Muller -Trapman, apotheker (Apotheek Dok 11)
  • Bastien Beetstra, apotheker (BENU Apotheek Eureka)
  • Abdessamad el Mousati, apotheker (BENU Apotheek Amazone)
  • Paul van Bakel jr, apotheker (Thorbecke Apotheek)

Contact
Heeft u vragen of wilt u samenwerken met de werkgroep? Neem contact met ons op via bureau@apothekersorganisatiemerwede.nl.