Agenda

Hier vind je data van aankomende ALV's en gezamenlijke scholingsbijeenkomsten.

22-11

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van Apothekersorganisatie aan de Merwede uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen in Dordrecht. Dit keer met een interactieve sessie 'Sociale Netwerken Weven' o.l.v. Kitty Faber. Ieder lid ontvangt een indivduele uitnodiging met de exacte locatie en de agenda.