Werkgroep
Opleiding & Scholing

De werkgroep ‘opleiding & scholing’ legt en onderhoudt contacten met de verschillende partijen die een bijdragen leveren aan het behoud, nieuwe aanwas en opleiding van apotheekpersoneel.  

Wat doen wij
Het doel van de werkgroep Opleiding & Scholing is het bevorderen van de kwaliteit en beschikbaarheid van apotheekpersoneel in de regio. Hiervoor monitoren we de behoefte aan apotheekpersoneel bij de apotheken in de regio om mogelijke tekorten tijdig te ondervangen. Daarnaast verspreiden we best practices onder de leden van de apothekersorganisatie om het werk in de apotheek uitdagend en afwisselend te houden, zodat we personeel behouden.

Samenwerking in de regio
Wij werken samen met het Da Vinci college, Albeda, Zadkine, KNMP en CAVR. In samenwerking met apothekers uit de regio Rijnmond (CAVR) is er een enquête afgenomen onder apothekers om de opleiding tot apothekersassistent beter te laten aansluiten bij de praktijk. Aan de hand van de uitkomsten zijn afspraken gemaakt met het Albeda en best practices gedeeld, zoals het organiseren van een gezamenlijke activiteit met stagiaires en opleiders in de regio.

De werkgroep Opleiding & Scholing werkt graag samen met iedereen die een bijdrage kan leveren aan het opleiden van apothekers en apothekersassistenten in de regio. Zo kunnen wij apothekers of apothekersassistenten verzorgen voor studiekeuzedagen, banenmarkten of andere activiteiten om studenten te trekken.

Wie zijn wij

Contact
Heeft u vragen of wilt u samenwerken met de werkgroep? Neem contact met ons op via bureau@apothekersorganisatiemerwede.nl.