Werkgroep
Calamiteiten

De werkgroep ‘Calamiteiten’ heeft als doel scenario's te bedenken voor de voortgang van de medicatievoorziening bij calamiteiten.

Wat doen wij
De regio waar wij in werken kent een aantal aanzienlijke risico's die impact hebben op de veiligheid en gezondheid van haar inwoners. Wateroverlast, industrie-incidenten, treinverkeer, pandemie; het kunnen allemaal calamiteiten veroorzaken. De werkgroep denkt samen met de GHOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio na over scenario's van rampen/calamiteiten en we bespreken wat de impact zou (kunnen) zijn voor de medicatievoorziening en -veiligheid.

Samenwerking met de GHOR
De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Belast met coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR werkt namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun inwoners.Het team GHOR, binnen de afdeling Crisisbeheersing van de VRZHZ, is een onmisbare spil tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur in de (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Wie zijn wij

  • Tolunay Görcü, farmakundige, projectmanager AOM
  • Anton Meulendijk, apotheker (Dienstapotheek Drechtsteden)
  • Tom Houben, apotheker (Admiraal Apotheek)
  • Kitty Faber, apotheker/regiomanager BENU
  • Martijn van Veen, apotheker (BENU Hoog Dalem)
  • Paul van Bakel jr, apotheker (Service Apotheken Sliedrecht)
  • Andrea Brandwijk, apotheker (Apotheek HaGi)

Contact
Heeft u vragen of wilt u samenwerken met de werkgroep? Neem contact met ons op via bureau@apothekersorganisatiemerwede.nl.