Aansluiting bij de Leefstijlcoalitie ZHZ

20-11-2023

1700079389077

De Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is een samenwerkingsverband binnen het medische domein. De coalitie gelooft in preventie en leefstijl, patiënten die zelf de regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat is gericht op gezondheid en gedrag met een integrale patiënt-benadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgericht. De coalitieleden hebben de krachten gebundeld om leefstijlzorg in ZHZ op de kaart te zetten. Er is een meerjarenplan geschreven, waarin 6 programma- lijnen en de eerste 11 projecten zijn benoemd. Het opzetten van een leefstijlzorgloket is het eerste project dat is opgestart. Hiermee wil de coalitie een goede basis leggen om leefstijlzorg vorm te geven. 

Geke Zink-Veraart is openbaar apotheker bij Service Apotheek Altena in Woudrichem en enthousiast gestart met de opleiding tot Leefstijlapotheker. Zij neemt namens de apothekerscoöperatie deel aan het coalitie-overleg. Geke ziet naast de meerwaarde die je kunt bieden als leefstijlapotheker aan klanten en daarmee aan het plezier in het vak, ook een regionaal perspectief en de kans om de zichtbaarheid voor de apotheker op dit vlak te vergroten.

Aanlsuiting bij de Leefstijlcoalitie is een mooie aanvulling op ons brede samenwerkingsverband, waarmee we werken aan betere leefstijlzorg in Zuid-Holland Zuid! Voor meer informatie over de Leefstijlcoalitie ga je naar: Leefstijlcoalitie — Stichting Prachtig ZIJN!