Aansluiting bij Stichting Drechtzorg

16-06-2022

Stichting Drechtzorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, GGD, apotheken en gehandicaptenzorg uit Dordrecht, Gorinchem en omstreken (regio Waardenland).

De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg. Oftewel: ‘De juiste zorg voor de juiste cliënt op de juiste plek met de juiste hulpverlener’. Projecten die in gezamenlijkheid worden aangepakt zijn onder andere Kwetsbare Ouderen en transmurale medicatieoverdracht.

Met het lidmaatschap van AOM bij Stichting Drechtzorg maken we verbinding met multidisciplinaire regionale zorgpartners om zo optimale zorg te bereiken. Het is belangrijk om elkaar te vinden en de zorg rondom de patiënt/cliënt aan elkaar te verbinden.