Convenant Medicatieoverdracht getekend

22-09-2022

Medio 2021 werd door één van de partners uit de keten Transmurale Medicatieoverdracht geconstateerd dat het in 2014 ondertekende convenant ‘Medicatie overdracht in keten’ toe was aan een herijking. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren, heeft nagedacht over een uitwerking die aansluit bij de behoeften van de regiopartners. De uitkomst van de mooie samenwerking door de werkgroep is een gezamenlijk protocol, met aandacht voor de verbeterpunten die tijdens het herijkingsproces zijn aangedragen en besproken. Tijdens de deelnemersraadvergadering van 23 juni jl. is dit protocol door de bestuurders van de Drechtzorg-leden vastgesteld en ondertekend.

Convenant Medicatieoverdracht (drechtzorg.nl)