Geslaagd!

18-10-2023

1696951719752

Tijdens de opleiding ontwikkelden de kaderapothekers zich, binnen hun expertisegebied, onder meer als sparring partner voor andere medisch specialisten en als vraagbaak voor collega’s. Inmiddels zitten deze kaderapothekers aan verschillende bestuurstafels.

De rol van kaderapothekers binnen regionale samenwerkingsverbanden komt uitgebreid aan bod tijdens de opleiding. Zo leren zij hoe stakeholdermanagement en besluitvorming in de regio tot stand komen. Kaderapotheker Michèle Hermans-De Craan: “Deze opleiding heeft mij veel gebracht. Een kaderarts stapt makkelijker op je af. Je wordt zichtbaarder. Dat is de grootste troef van deze opleiding.”

Directeur van het Charlotte Jacobs Instituut, dr. Harm Geers, is verheugd dat deze pioniers hun kennis kunnen delen, de farmacie vertegenwoordigen in den lande en natuurlijk bijdragen aan het verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg.

De kaderapothekers sloten hun opleiding af met een gezamenlijke onderwijsdag op 20 juni, waarbij zij verschillende pitches gaven. Tijdens het KNMP Najaarscongres op 13 oktober vond de diploma-uitreiking plaats en werden de kaderapothekers voorgesteld.
Begin 2024 start een nieuwe opleiding tot kaderapotheker. Meer informatie via Anouschka Zwart: a.zwart@knmp.nl