Is wisselen van merk medicijn veilig?

15-1-2023

Bij sommige medicijnen en in sommige gevallen kan wisselen naar een ander merk medicijn wel problemen geven. Daarom zijn over wisselen van medicijnen afspraken gemaakt tussen apothekers, artsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. 

Uw apotheker controleert altijd eerst of een ander merk medicijn veilig is voor u. En begeleidt u hierbij. Kijk voor meer informatie op www.apotheek.nl/wisselen

Heeft u vragen over uw nieuwe merk medicijn? Stel ze aan uw apotheker.