Openbaar Apothekers Drechtsteden en Gorinchem verenigd

14-06-2022

In december 2021 is de coöperatie van Apothekersorganisatie aan de Merwede (AOM) officieel opgericht om optimale farmaceutische zorg te leveren aan de patiënten en cliënten in het verzorgingsgebied van de regio Gorinchem en Dordrecht en directe omgeving. De deelnemende openbaar apothekers werken daartoe samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en andere zorgpartners in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. 

Alleen door nauw samen te werken en met elkaar te verbinden is optimale zorg bereikbaar. Een samenwerking tussen de deelnemende openbaar apotheken en tussen de multidisciplinaire regionale zorgpartners. Zo onderhouden we nauwe contacten met huisartsen, specialisten, ziekenhuisapothekers, thuiszorgmedewerkers en anderen die actief zijn in het zorgveld van AOM. De projectgroepen van AOM maken die verbinding. Zodat we elkaar weten te vinden en de zorg rondom de patiënt/cliënt aan elkaar kunnen verbinden. 

Bij de Apothekers Organisatie aan de Merwede UA zijn 60 apothekers werkzaam in 37 apotheken in Gorinchem, Dordrecht en omgeving aangesloten.