Samenwerking met expertisecentrum SIR

14-06-2022

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR) is een expertisecentrum is dat zich richt op de farmaceutische zorgpraktijk en zich inzet om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen ten behoeve van het welzijn van de patiënt door verbinding van de farmaceutische zorgpraktijk, onderzoek, onderwijs en opleiding.

Om zorginhoudelijke projecten in de regio professioneel, meetbaar en praktisch uitvoerbaar te maken in samenwerking met andere zorgveleners heeft AOM de expertise van SIR betrokken. SIR geeft advies over en ondersteuning bij het ontwikkelen van condities voor samenwerking alsmede bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van specifieke farmaceutische zorg. SIR heeft de expertise, de kennis en ervaring bij landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden. Projectplannen worden opgezet rekening houdend met huidige afspraken tussen verschillende partijen in de regio (zorggroepen van huisartsen, apotheekketens en -formules en zorgverzekeraars). Behapbaar en uitvoerbaar.