Steeds betere zorg voor palliatieve patient

07-10-2022

Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Dordrecht, Gorinchem en omstreken is één van de ruim 60 netwerken in Nederland, die zich richt op het versterken van de samenwerking en verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio. Op deze manier kunnen mensen zelf de regie blijven behouden over de laatste levensfase en kunnen zij zelf kiezen waar zij willen sterven. Het doel is vanuit samenwerking tussen de netwerkleden te komen tot regionaal beleid en betere samenhang van de palliatieve zorg.

Apothekers Organisatie a|d Merwede is met Netwerk Palliatieve Zorg de samenwerking gestart om de palliatieve kit, die in de regio Gorinchem is gestart en door alle zorgpartijen en (familie/mantelzorgers van) de patiënt enorm wordt gewaardeerd, uit te breiden naar de regio Dordrecht en omstreken.
---
In 2022 heeft de stuurgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg toegewerkt naar een verzelfstandiging van het netwerk, los van de samenwerkingsorganisatie Stichting Drechtzorg. Tijdens de jaarbijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg op 14 juni werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken. De naamswijziging is per 1 juli ingegaan, natuurlijk met een nieuw logo. 

Niet alleen de naam is nieuw, maar ook de governance van het netwerk werd herzien, wat resulteerde in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In dit traject is vooral gekeken naar de slagvaardigheid van het netwerk en dit heeft geleid tot mandaat van de stuurgroep en korte lijnen in de onderlinge samenwerking met de lidorganisaties.

Er is een mooie toekomstbestendige basis gelegd waarin de lidorganisaties opnieuw hun commitment hebben gegeven om samen de mogelijkheden van het netwerk volledig te gaan benutten. Met als doel, een steeds betere zorg voor de palliatieve patiënt en zijn naaste.