Uitkomst werkatelier: een strategische agenda voor de apotheker in 2040

13-2-2024

Scherm­afbeelding 2024 02 13 om 11.40.29

Ruim vijftig deelnemers hebben in een werkatelier gezamenlijk een conceptvisie op de apotheker in 2040 ontwikkeld, mét bijbehorende strategische agenda. Deze agenda draagt eraan bij dat apothekers in 2040 voor iedereen de specialisten zijn op het gebied van geneesmiddelen.

Waar apothekers voor staan, nu én in 2040, is dat alle mensen zo gezond mogelijk moeten kunnen leven met hun medicatie. Om voor iedereen de expert te zijn, zullen apothekers proactief en zichtbaar het voortouw gaan nemen in het optimaliseren van de gezondheidswinst voor patiënten en maatschappij.  

Deze strategische agenda en bijbehorende eerste actieplannen richten zich op de volgende 8 thema’s: 

  • Een sterke positionering van apothekers;

  • Gepersonaliseerde zorg;

  • Intensieve samenwerking, onderling en met andere betrokkenen;

  • Regie op data;

  • Verdere optimalisering en automatisering in de farmaceutische zorg, inclusief bereiding;

  • Verduurzaming: verminderen, hergebruiken, recyclen;

  • Toekomstbestendig onderwijs;

  • Bekostiging op basis van geleverde diensten en zorg.

Bekijk het volledige artikel van KNMP met een mooi filmpje van de diverse apothekers die input hebben gegeven: Uitkomst werkatelier: een strategische agenda voor de apotheker in 2040 | KNMP