Vraagstukken tackelen èn oplossen

12-5-2023

Tom apotheek e1683884331480 1536x1190

Mede namens Apothekerscoöperatie aan de Merwede zit Tom Houben, apotheker van Admiraal Apotheek te Dordrecht bij de Innovatie Fabriek.

Waarom aansluiten bij de Innovatie Fabriek?
Omdat we als apotheken erg goed zijn in het (ad hoc) vraagstukken tackelen/ oplossen. Al dan niet op verzoek van derden. Vaak zijn het oplossingen gericht op zaken die gaan over efficiëntie in de apotheek. Maar ook over het verbeteren van (Farmaceutische) Zorg aan onze cliënten door samenwerking met andere zorgverleners.

Als apotheker (al dan niet namens de coöperatie) zijn we ‘zoekende‘ naar projecten die vormgeven aan die samenwerking met andere zorgverleners om de zorg aan de individuele cliënt te verbeteren. Als apothekers hebben we vaak het idee ‘vergeten’ te worden als het om samenwerking gaat. En dat is jammer want er zijn heel veel raakvlakken met de apotheek (medicatie/ wond/ voeding/ advies/ uitleg) die goed samen kunnen met een POH-er/ arts ouderen zorg/ diëtist/ fysiotherapeut etc.)

Expertise in huis
Er is veel expertise in huis op het gebied van het (veilig) gebruiken van medicatie, afbouwen van medicatie, gebruik van ingewikkelde toedieningsvormen, beoordelen van medicatiegebruik als geheel etc. Deze expertise zetten we graag in als onderdeel van ketenzorg. Mijn taak is dan ook om de apotheker meer zichtbaarder te maken opdat we (kunnen) meedoen.

De innovatie-fabriek draagt bij aan vraagstukken vanuit mijn sector door een platform te bieden voor het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve zorgoplossingen. Dit stelt ons in staat om nieuwe technologieën en methoden te verkennen, zorgprocessen te verbeteren en de zorg efficiënter en effectiever te maken.

U vraagt, wij draaien
De innovaties die we geïmplementeerd hebben zijn vaak bedrijf gerelateerd, of geïnitieerd door andere partijen. Gaat een thuiszorg over op een nieuw/ander Elektronisch toedienregistratie-systeem: de apotheek ‘regelt het wel weer’. Bijna u vraagt, wij draaien.

Verder hebben we een paar jaar terug de stap gemaakt naar een track & trace systeem, een afhaalkluis aangeschaft en geïntegreerd in ons werksysteem. De uitdaging is vooral om al deze Zorgactiviteiten structureel te kunnen blijven uitvoeren, ondanks het personeelstekort.

Laagdrempelig en oplossingsgericht
De innovatie-fabriek als netwerk voor ons als apothekers heeft als meerwaarde het ophalen van projecten/ innovaties die onderdeel zijn van ketenzorg. En daarnaast brengen wij kennis in het fijnmazige netwerk van een apotheek/ apotheker mee, alsmede laagdrempelige bereikbaarheid van de apotheek, onze oplossingsgerichte grondhouding, onze voorkeur voor samenwerking.

Meer weten over het hoe en wat van de Innovatie Fabriek: innovatie-fabriek.nl