Arbeids- en stageplaatsen onderzoek

Uit een arbeidsmarktmarktonderzoek 2021 van SBA is gebleken dat er zowel landelijk als regionaal een krimp te zien is in het aantal werkzame apothekersassistenten.
Samen met SBA en de ROC’s Albeda en Da Vinci hebben wij in juni/juli 2022 geinventariseerd onder onze leden wat de visie en mening is van apotheken in de regio ten aanzien van een aantal zaken:

  • aanbod van stagiaires
  • kwaliteit van het opleidingsniveau
  • contact met de onderwijsinstelling
  • tal van andere zaken die betrekking hebben op de instroom van nieuw personeel.

Met het verkregen beeld van alle aspecten en verbeterpunten rondom de opleiding apothekersassistente zijn we vervolgens gericht aan de slag gegaan met de volgende items:

  • Zichtbaarheid van de apotheek op banenmarkten/informatie-avonden scholen vergroten.
  • Inventariseren wat we als apothekerscoöperatie zelf kunnen doen met opleidingsapotheken in combinatie met baangarantie in de regio.
  • Meeloopstage meer structureren en afstemmen met andere zorgverleners.
  • Samen optrekken met CAVR en in gesprek gaan met ROC’s in de brede regio.