Infographic Palliatieve Kit: Wat / Hoe / Wanneer

De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box met medicatie en (hulp)middelen die ingezet kunnen worden bij acute situaties in de terminale fase. De palliatieve kit wordt ingezet bij plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve patiënten in de thuissituatie, zowel binnen als buiten kantooruren.

Doordat de juiste (hulp)middelen en medicatie, inclusief administratieve zaken zoals het uitvoeringsverzoek, vooraf geregeld zijn, levert de aanwezigheid van de palliatieve kit in de acute situatie tijdwinst op voor de zorgprofessionals en kan de patiënt direct geholpen worden. De thuiszorg kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

Download hier de infographic Palliatieve Kit

Palliatieve Kit Infographic