BENU Apothekers en Huisartsen geven voorlichting in de wijk

22-05-2023

1684780920990

Op zondag 21 mei vond de Gezondheidsbijeenkomst plaats in de Moskee Annasr als onderdeel van het GGD-project "Dieper in de Wijk". Met dit project wil de GGD de kwetsbare wijken dichter bij de gezondheidszorg brengen. Het hoofddoel van de bijeenkomst was om de inwoners vrijblijvend een (mini) gezondheidscheck aan te bieden en tegelijkertijd het belang hiervan uit te leggen door middel van voorlichting van artsen en apothekers. Daarnaast wilden we de inwoners stimuleren om openlijk te praten over gezondheidskwesties en een echt gesprek aan te gaan.

Op deze zondag waren BENU Nederland apothekers Abdessamad El Mousati (BENU Apotheek Amazone) en Romina Fakhry (BENU Apotheek Gorinchem) ook aanwezig. Abdessamad sloot zich aan bij huisarts John Gilbert Nassier (HA Praktijk De Estafette) om de mannen in de moskee voorlichting te geven over het belang van een gezonde leefstijl. Ze voerden ook gezondheidschecks uit om de gezondheid van de aanwezigen te beoordelen en hen advies te geven op basis van de resultaten. Tegelijkertijd gaven GGD-arts Den Breejen en Romina korte voorlichting aan de vrouwen en voerden ook bij de vrouwen gezondheidschecks uit.

Het was een succesvolle dag, waarbij de aanwezige inwoners zeer enthousiast waren over de ontvangen voorlichting en de uitgevoerde gezondheidschecks. Zowel de mannen als de vrouwen toonden een grote betrokkenheid, waren interactief en stelden veel vragen. Aan het einde van de bijeenkomst gaven ze aan dat ze veel hadden geleerd en graag meer van dergelijke voorlichtingen zouden willen ontvangen. Met name de gezondheidschecks werden als zeer waardevol ervaren. Voor veel mensen was het ook een prettige en iets nieuws om te horen dat ze bij de BENU apotheken ook terecht kunnen met medische vragen en het uitvoeren van gezondheidscheck.

We hopen in de toekomst meer van dit soort voorlichtingsdagen te kunnen organiseren. De positieve reacties van de deelnemers hebben ons energie en voldoening gegeven, aangezien we blij waren om de impact te zien die we hadden op de mensen die we hebben kunnen bereiken tijdens deze bijeenkomst. Met dit succes in gedachten zijn we gemotiveerd om ons werk voort te zetten en een waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap die we bedienen.

Artikel geschreven door Abdessamad El Mousati (BENU Apotheek Amazone)