Op weg naar een faxloze zorg

20-4-2023

Scherm­afbeelding 2023 05 05 om 10.51.56

Apothekersorganisatie aan de Merwede doet actief mee met de gezamenlijke missie: een Nederlandse gezondheidszorg zonder (e)-fax!

Waarom moet de fax de zorg uit?

De fax, die oorspronkelijk uit 1843 stamt, is natuurlijk behoorlijk achterhaald.
Toch maakt het nog deel uit van de dagelijkse praktijk in de zorg.

Technologisch gezien zijn we lichtjaren verwijderd van de fax. In plaats daarvan hebben we e-mail, chat messengers, mobiele communicatiekanalen, web-services als veiligere en voordelige alternatieven.

Dus de fax is vandaag de dag toch niets anders dan een relikwie dat terzijde is geschoven in het museum van oude technologieën?

Integendeel. De fax wordt verrassend genoeg nog steeds veel gebruikt in de gezondheidszorg. Vaak uit gewoonte. Dit is een wereldwijd fenomeen in de zorg.

In Nederland wordt in de zorg jaarlijks naar schatting nog tientallen miljoenen keren gebruik gemaakt van de fax om patiëntengegevens te delen, recepten voor te schrijven of om aanvullende informatie te delen met collega zorgverleners. Informatie op papier is amper tot niet herbruikbaar.

De Nederlandse organisatie Z-CERT, gespecialiseerd in ondersteuning van ziekenhuizen en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg op het gebied van cybersecurity, is van oordeel dat de fax niet langer geschikt is voor het uitwisselen van medische gegevens.
Het risico dat hierbij gevoelige informatie niet goed overkomt of op de verkeerde plaats terecht komt is onaanvaardbaar groot als men wil voldoen aan de huidige normen qua informatiebeveiliging en privacy.

De weg naar een fax-loze zorg is niet alleen een technologische uitdaging; het gaat om een gedragsverandering.

Wil je meer weten over het hoe en wat van Faexit? Bekijk dan de presentatie of bezoek de website: www.faexit.nl, hier vind je alles wat je nodig hebt om uit te dragen dat je meedoet met de Faexit beweging.